Changpeng Zhao

Source: iStock/da-kuk
Source: iStock/kckate16
Source: iStock/outlook
Source: iStock/AdrianHancu